érdekességek

Szent László napja

Szent László napja

Kép forrása: Wikipedia

„Csillagok között fényességes csillag” - így nevezi I. Lászlót egy középkori himnusz, a magyar mondák és legendák vitézét, az egyik legnépszerűbb magyar szentet és királyt.

 

1046. június 27-én született a középkori lovagi eszményt megtestesítő királyunk, aki 18 éves regnálása alatt kiemelkedőt alkotott a törvényhozás-, az egyházszervezés- és a hadászat terén is. A későbbi nyugati lovagi eszméket megelőző „lovagkirály” volt, aki uralkodása során egyszerre lépett fel a keresztény hit- és a szuverén Magyarország védelmezőjeként. A görögkeleti egyház pozíciói visszaszorítása érdekében megalapította a zágrábi püspökséget, a kalocsai érsekség központját pedig Bácsba helyezte át. Közben számos apátságot alapított, mint a Berettyó melletti Szent Jobb- és a somogyvári Szent Egyed kolostort.

Nagyapját, a pogány Vazult István király vakíttatta meg. Apja, I. Béla, testvéreivel, Endrével és Leventével együtt István haragja elől elmenekült az országból, mégis László lett az, aki István király életművét folytatta. Ő volt az első magyar király, aki hódító külpolitikát folytatott, de eközben nem csak hadvezéri érdemeket szerzett, hanem három törvénykönyvet is megalkotott. Ezek egyrészt a keresztény vallás helyzetének megszilárdítására, másrészt a tulajdon védelmére törekedtek. Szokatlanul szigorú törvényei híven mutatják be a 11. század végi magyar társadalom helyzetét.

László 49 éves volt, amikor az unokaöccsével, a későbbi „Könyves” Kálmán királlyal folyó viszálykodás alatt szélhűdés érte. 1095. július 29-én halt meg. Halálát követően kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták be már életében népszerű alakját. Szentté avatását III. Béla kezdeményezte 100 év múlva, így kívánta tudatni a hűbéri alávetésre törekvő német császárral és a pápával egyaránt, hogy Magyarország már szentjei révén is önálló tagja a keresztény Európának.

Árpád-házi Szent László, a magyarok királya nemcsak testi erejével, szálfa termetével tűnt ki kortársai közül, de tudásával, művészi érzékével és lelki jóságával is. Isten kegyeltjének tartották. Nevéhez csodák fűződnek és mondák végtelen sora.

Egyik legjelentősebb királyunk emlékét számos műalkotás, intézmény, a Kárpát-medencében több mint 150 neki szentelt templom, és jó néhány település név, valamint róla elnevezett utca őrzi.

 

#érdekesség