állás kalauz

Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat gondozót keres

Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat gondozót keres

Kép forrása: oroszlany.hu

ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében GONDOZÓ Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): -A családgondozóval közösen támogatja az otthonba került családokat problémáik megoldása érdekében. - Segítséget nyújt a mindennapi életvezetésben. Törekszik a gyermek - szülő kapcsolat megőrzésére, erősítésére. Segítséget nyújt ügyeik intézésében. - Gyermekfoglalkoztatást végez. -A családon belüli erőszakot elszenvedett gyermekek és szüleik, illetve a törvényes képviselőjük krízis ellátásban történő fogadása és a későbbi ügymenetük koordinálása.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Oroszlány

Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,

 

2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-MSZ/12-1/2024, valamint a munkakör megnevezését: gondozó. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: Középfok - szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata önéletrajz

 

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.20. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.26. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.05.

 

 

oroszlany.hu