Programok

Életgazdagság címmel nyílik kiállítás a Pesti Vigadóban

Életgazdagság címmel nyílik kiállítás a Pesti Vigadóban

Kép forrása: Magyar Művészeti Akadémia

Életgazdagság címmel nyílik meg a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Népművészeti Tagozatának kiállítása szerdán a Pesti Vigadóban.

 

Életgazdagság címadó gondolat Andrásfalvy Bertalantól származik, és jól tükrözi a néphagyományban gyökerező alkotóerőt. A kiállítás - a Pesti Vigadó kiállítótereinek sajátosságait is figyelembe véve - hármas tagozódású: az Isten - haza - család hármas egység köré szerveződik. Ennek megfelelően három jól elkülönülő, de egymásból következő és egymáshoz kapcsolódó térben rendezték el a magyar hagyományban gyökerező alkotásokat.

A kiállítók közt az MMA Népművészeti Tagozatának akadémikusai, köztestületi tagjai, ösztöndíjasai, illetve az akadémikusok által javasolt kiemelkedő alkotók, köztük a népművészet mesterei és ifjú mesterei, valamint népi iparművészek szerepelnek. A tárgyalkotó népművészet minden területéről érkeztek alkotások: babakészítők, bőrművesek, bútorfestők, csipkekészítők, csuhéfonók, ékszerkészítők, fafaragók, fazekasok, gyöngyfűzők, hangszerkészítők, harangöntő, hímzők, keramikus, kosárkötők, kovácsok, lószőrékszer-készítő, nemezkészítők, szövők, tojásírók és viseletkészítők tárgyai láthatók.

A kiállítás tematikus egységei közül az első egységben - "Istenem, Istenem, szerelmes Istenem" címmel - az istenhithez, a kereszténységhez és az ősi magyar hitvilághoz kötődő alkotások kaptak helyet. Jellemzően szakrális, templomi tárgyak, úrasztali és oltárterítők, más templomi kelmék, keresztek, szertartási edények, festett mennyezetkazetták, bútorok, illetve a hitélethez köthető házberendezések, szent sarok, valamint az évköri ünnephez, szokásrendhez kötődő tárgyak, viseletek.

 A "Hazám, hazám, csendes hazám" című tematikus egységben a magyarsághoz, történelmünkhöz, nemzeti ünnepeinkhez kötődő, nemzeti jelképeinket bemutató, hazaszeretetet kifejező alkotások kaptak helyet, például szabadságharcainkra emlékező tárgyak, bútorok, edények, ütőfák, pásztortárgyak, viseletek. A harmadik egységben, "Rózsám, rózsám, édes rózsám" címmel a legnagyobb teret a legkisebb közösség, a család, az egyéni élet kapja a kiállításban. Itt láthatók az emberélet fordulóihoz: a születéshez, gyermekkorhoz, szerelemhez, párválasztáshoz, a családi élethez és a halotti szokásrendhez kötődő tárgyak.

A kiállítás vezető kurátora Vetró Mihály, az MMA levelező tagja, a társkurátorok Gosztonyi Zoltán és Kovács László, az MMA köztestületi tagjai.  A nyitvatartás ideje alatt a kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok, az adventi időszakban az ünnepre hangoló előadások várják a látogatókat.

A tárlat kísérő rendezvényeként december 8-án Nemzedékről nemzedékre címmel tartanak népművészeti szakmai tanácskozást, amelyen átadják az MMA Népművészeti Tagozata 2022. évi Elismerő Okleveleit. December 16-án Betlehem, Betlehem címmel adventi ünnepi koncertet szerveznek. Pesti Vigadó épülete 2022. december 19-étől ideiglenesen bezár. 2023 január végén a kiállító művészek által felajánlott alkotásokat jótékonysági árverésen értékesítik, a bevételből a kárpátaljai fiatalok kézműves oktatását támogatják.

#program