állás kalauz

Tízből négy munkavállaló számít a home office szabályok változására

Tízből négy munkavállaló számít a home office szabályok változására

Kép forrása: pexels.com

Országos szinten a magyar munkavállalók háromnegyede támogatja a home office-t, attól függetlenül, hogy ez saját munkájukat tekintve egyáltalán kivitelezhető-e. Azonban az otthoni munkavégzés lehetősége sokaknak nem adatik meg: 57%-nak minden alkalommal be kell járni dolgozni az erre kijelölt helyre. Ennek oka sokszor vezetői korlátozás, hiszen saját megítélésük szerint a munkájukat részben vagy teljes egészben otthonról is el tudnák végezni, mégsem engedélyezik ezt számukra. A jövőre való kilátások kapcsán a dolgozók negyede borúlátó: a home office lehetőségének szűkülésére számít.

 

Bár a magyar dolgozók túlnyomó többsége (76%) támogatja a távoli/otthoni munkavégzést és mindössze 15% azok aránya, akik kifejezetten ellenzik azt, az erre vonatkozó munkahelyi szabályok többnyire nem a munkavállalók döntésén múlnak. Jelenleg tízből hat embernek csak a kijelölt munkahelyéről van lehetősége dolgozni, pedig közülük sokan saját megítélésük szerint többnyire (29%), vagy akár teljesen (27%) el tudnák végezni a munkájukat otthonról is.

Ahol nincsen home office lehetőség

Sok esetben a munka természete miatt nem is lehet távoli munkavégzésről beszélni, hiszen a mindennapi feladatok egy konkrét helyhez kötik az illetőt, többségük például olyan fizikai munkát végez (58%) mint az áruszállítás, vagy a bolti értékesítés, de szellemi munkakörben is sok olyan alkalmazott van (27%), akiknek minden alkalommal be kell járniuk egy adott helyre, hogy el tudják látni a feladataikat. Ez utóbbi az országos átlagnál gyakoribb az államigazgatásban (74%) és az állami oktatásban dolgozók (77%) körében.

Velük ellentétben azonban vannak, akiknél elvileg kivitelezhető lenne a távoli munkavégzés: 56%-uk legalábbis úgy gondolja, hogy részben vagy teljesen el tudná látni a munkáját otthonról is, mégsincs rá lehetősége.

Ahol elérhető a home office

Ahol alapvetően számolhatnak a munkavállalók az otthoni munkavégzéssel, ott a legtöbb esetben (21%) ez heti 5 munkanapra vonatkozik (amely arány tavaly óta 11%-ot csökkent).

A home office-ból is dolgozó emberek körében a legelterjedtebb (45%) megoldás az, hogy váltogatják munkavégzésük helyét: bizonyos napokon otthonról, míg másokon az erre kijelölt helyről dolgoznak (2023-ban ez 51% volt). Közel ilyen gyakori (44%), hogy a kollégák egy része kizárólag távolról dolgozik, míg a többiek minden nap bejárnak (2023-ban 35% volt). Ebből kirajzolódik, hogy több munkaadónál is áttértek a személyekre szabott távmunkalehetőségről a cég egészét értintő, de előre kijelölt munkanapokat meghatározó hibrid rendszerre.

Milyen munkarendet szeretnének a munkavállalók?

Egy év alatt csökkent azoknak az aránya, akik a mindennapi kötelező bejárást üdvözölnék, a többség (46%) pedig időszakosan rendelné el a home office és a munkahelyre való bejárás váltakozását, de vannak (14%) akik arra vágynak, hogy a kollégák közül senkinek se kelljen bejárni munkavégzés miatt egy adott helyre.

 

A munkavállalók közel harmada szeretne legalább 1-2 napot, 44%-uk pedig inkább 3-5 napot távmunkában tölteni. Velük ellentétben 27% maradna a hagyományos, munkahelyen történő munkavégzésnél egész héten.

***

Kutatásról: 1000 fős, a 18-65 éves magyar online lakosság körében végzett, nemre, korra, végzettségre és lakhóhelyre reprezentatív minta alapján készült, 2024.04.26-05.08. között.

 

#álláskalauz